Reisbijstand

hier zijn diverse verzekeringsformules mogelijk, afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de frequentie van uw vakanties, de bestemming en andere wensen.

Mogelijke waarborgen zijn tussenkomst bij annulatie, verloren bagage, ziekenhuisopname in het buitenland, dekking inzake de overkomst van een familielid in het buitenland, opsporing- en reddingskosten, repatriëring bij ongeval of overlijden, …

Wat is een bijstandsverzekering precies?

De bijstandsverzekering is een verzekering voor u, uw familie en uw voertuig. Het doel van een bijstandsverzekering is u en uw gezin bijstaan bij pech, een ongeval of ziekte tijdens een verplaatsing. Een bijstandsverzekering kan volledig aan uw gezinssituatie aangepast worden. Als verzekerde kan gekozen worden voor personen, de voertuigen of de personen en voertuigen.

Welke mogelijkheden zijn er?

Op basis van duurtijd zijn er twee mogelijkheden:

Er kan gekozen worden voor een jaarcontract of voor een contract op korte termijn. De contracten op korte termijn worden meestal gekozen als reisbijstand voor één bepaalde reis. De jaarcontracten zijn contracten die vooral genomen worden voor de dagelijkse bijstand. Daar het premieverschil tussen tijdelijke contracten en jaarcontracten meestal heel klein is, wordt er vaak gekozen voor een jaarcontract.

Annulatieverzekering

‘Het kan verkeren’, zei Bredero. Allesbehalve aangenaam maar de mogelijkheid bestaat dat u uw zuurverdiende vakantie dient te annuleren door overmacht zoals een plots overlijden van een van uw dierbaren of uzelf die plots door ziekte wordt getroffen. Een annulatieverzekering kan dan wel uw vakantie niet meer redden, maar u tenminste financieel vergoeden voor de geleden schade.

Bagageverzekering

Zoals de naam van de polis zelf aangeeft kan u zich ook verzekeren voor het moment dat uw bagage gestolen of beschadigd raakt. Uw bagage krijgt het op de luchthavens en bij het transport op en naar het vliegtuig immers hard te verduren. Ook achtergebleven reiskoffers of bagage afgeleverd op een verkeerde bestemming duizenden kilometers bij u vandaan is uiterst vervelend en kan mee als waarborg worden opgenomen in het contract.

Bereken uw premie

Reisverzekering afsluiten